Mystisk haj fångad utanför Portugal

Mystiska djur med WWF:s expert Tom Arnbom och journalisten Jimmy Beris