”Allt för Sverige”-deltagarna fann kärleken i programmet