Så kopplas Victoria till det känsliga avslöjandet

”Blir problematiskt”