SD inte med i upprop mot trakasserier

"Inget ställningstagande"