Publicerad:

Advokaten: Jag tror inte att han själv riktigt minns

Den sexbrottsmisstänkta vårdaren säger att en sjuksköterska beordrade honom att bryta mot riktlinjerna.

Publicerad: