Fem som inte kom på Nobelfesten

Varierande grad av skandal...