Nivette Dawod: ”Kända män inom branschen som tagit sig friheter”

Aftonbladets Nivette Dawod om uppropet "Deadline"