Så ser sms:et ut – och så skyddar du dig

Bedrägericentrum: ”Svara inte”