Vad gör en "roskisdykare"?

Lär dig finlandssvenska med Janne