Försvunna ubåten kan vara hittad

Amerikanskt flygplan har hittat ett föremål på 70 meters djup