Därför är Finlands tunnelbana ett stående skämt

Efter 70 års planerande och tio års byggande kunde man 2017 inviga de tre stationerna på linjen Västmetron.