Så har det gått för SD i riksdagsvalen

Sverigedemokraterna har växt sedan starten 1988.