Manne och Minna Brandner om kampen mot sjukdomen

"Vi måste våga prata om det mer"