Officersförbundet: "Det är helt oacceptabelt"

Lars Fresker om senaste personalenkäten