Kaffe är bra för hälsan

De som dricker tre koppar om dagen får bäst hälsoeffekt