Därför återkallas livsmedel i Sverige

Livsmedelsverket kan besluta att återkalla mat.