Förseningar i tågtrafiken

Nedriven kontaktledning orsakar förseningar i tågtrafiken