Därför valde Lotta Lotass att inte vara en del av Akademien

"Många som blev mycket ledsna när jag valdes in i Akademien"