Plötsligt slungas bilen omkull, men av vad...?

Se den dramatiska filmen från Ryssland