Asteroid närmar sig jorden

"Potentiellt farlig" men kommer inte kollidera med jorden