Här dricker Praljak gift: ”Jag är ingen krigsförbrytare!”

Den avslutande domstolsförhandlingen vid FN:s krigsförbrytartribunal för det forna Jugoslavien (ICTY) har fått avbrytas sedan en av de åtalade druckit från en liten flaska, som hans advokat hävdar innehöll gift.