Så fintar tjuven av dig klockan

Har du koll på detta? Se hur ficktjuven lurar av klockan