Bilderna på flygande människorna sprids över världen

Livsfarliga stunten får alla att häpna