Så fungerar krigsförbrytardomstolar

Det finns flera krigsförbrytardomstolar i världen, en av dem finns i Haag.