Här skriker sig Gabriel genom dopet

Se när lillprinsen döps