Därför jobbar sexbrottsdömda prästen med barn

Ansvarig ordförande om varför han anställde mannen: Utmärkt konfirmandpräst