Dramaten når inte jämställdhetsmål

Tre av elva regissörer kvinnor