Här kläms pojkens hand i rulltrappan

Brandmän får såga bort trappsteg