Här bor det flest finnar i Sverige

Kommunerna med högst andel finskfödda svenskar.