”Man ser tydligt varulvständerna”

Så agerar gösen i attackläget