Plötsligt exploderar marken

Brunnslock kastades 20 meter upp i luften