Talmannen begär utredning av sig själv

Urban Ahlin (S) förnekar sexuella trakasserier