Så röstar svenskar med utländsk bakgrund – se statistiken

Statistiska Centralbyråns statistik visar stora skillnader mellan väljarna.