Två till sjukhus efter brand i Malmö

En person bars ut av rökdykare, branden är nu släkt. Hör Anders Thornblad, yttre befäl Räddningstjänsten syd