Hushållen räknar med fallande bopriser

I Stockholm är förväntningarna nere på den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008/2009