Plötsligt dyker havsbesten upp

Skrämmer nästan livet ur dykaren