Så har Stockholms bostadspriser förändrats – från 1875 till idag