Telefoner totalförbjuds i Frankrikes skolor

Det bekräftade utbildningsministern Jean-Michel Blanquer under söndagen