Alicia, 8, lämnades kilometer efter sin hållplats

Alicias mamma Angelica Kinlund, 29, är kritisk till Västtrafiks agerande