Här söker judarna skydd på Judiska församlingen

Flera attacker mot judar den senaste veckan