Är luciatraditionen döende?

Den klassiska Luciatävlingen är omodern och på väg bort , menar etnologen Lena Kättström-Höök.