Svårsläckta bränder i Kalifornien

Vinden försvårar släckningsarbetet, vår korrespondent Magnus Sundholm rapporterar direkt