Trumps kandidat utskrattad på nätet

Se den pinsamma utfrågningen