Här lämnas nya förslaget om en modernare föräldraförsäkring över till ministern