2017 års största teknikfloppar

Vilka tar plats på den föga smickrande listan?