Läkarna förbluffade över Holmlunds utveckling

"Vittnar om en utveckling som inte ska gå..."