Hör tågförarens nödrop efter olyckan

Ett tåg har kört av en järnvägsbro i USA