Franken uppmanas att ändra sig och stanna i senaten

Senatorn meddelade sin avgång tidigare i december