Märkliga beteendet spreds som en riktig löpeld

Oförklarliga intervjun: ”Vad håller hon på med?”