Brand på London zoo

Över 70 brandmän kämpar mot lågorna